Alfabet Morse'a

Łacina

A.-B-...C-.-.
D-..E.F..-.
G--.H....I..
J.---K-.-L.-..
M--N-.O---
P.--.Q--.-R.-.
S...T-U..-
V...-W.--X-..-
Y-.--Z--..Ą.-.-
Ć-.-..Ę..-..Ł.-..-
Ń--.--Ó---.Ś...-...
Ź--..-.Ż--..-

Liczby

0-----1.----2..---
3...--4....-5.....
6-....7--...8---..
9----.

Interpunkcja

..-.-.-,--..--?..--..
'.----.!-.-.--/-..-.
(-.--.)-.--.-&.-...
:---...;-.-.-.=-...-
+.-.-.--....-_..--.-
".-..-.$...-..-@.--.-.
¿..-.-¡--...-

Czym jest Kod Morse'a?

Kod Morse'a to schemat kodowania znaków, który pozwala operatorom wysyłać wiadomości przy użyciu serii impulsów elektrycznych, które przedstawione są pod postacią krótkich lub długich impulsów, kropek oraz myślników.

Kto wymyślił Kod Morse'a?

Za wynalazców Kodu Morse'a uznaje się Samuela F. B. Morse'a oraz jego asystenta - Alfreda Vail'a.

Kiedy został wynaleziony Kod Morse'a?

Kod Morse'a został opracowany w latach 30. XIX wieku, a następnie rozwinięty i dopracowany w latach 40. - również wieku XIX.

Jaka była pierwsza wiadomość wysłana za pomocą Kodu Morse'a?

„What hath God wrought” była pierwszą oficjalną wiadomością, która została wysłana przez Samuela F.B. Morse'a, 24 maja 1844 roku na otwarciu linii telegraficznej Baltimore – Waszyngton.

Do czego wykorzystywany jest Kod Morse'a?

W przeszłości kod Morse'a miał szerokie zastosowanie, szczególnie w wojsku. Chociaż kod Morse'a obecnie ma ograniczony obszar użytkowania, nadal używany jest w lotnictwie, amatorskich działalnościach radiowych czy w technologiach asystujących (AT).

Jak używać Kodu Morse'a?

Kod Morse'a może być używany na różne sposoby, na przykład za pomocą pióra i papieru lub przy pomocy światła i dźwięku; jest to możliwe również z wykorzystaniem części ciała, takich jak oczy lub palce.

Jak nauczyć się Kodu Morse'a?

Kodu Morse'a możesz nauczyć się studiując i słuchając pliki audio Morse'a, jak również poprzez techniki zapamiętywania słów, które można znaleźć na różnych stronach internetowych. Niemniej jednak jedną z najlepszych metod nauki kodu Morse'a w 2022 roku jest klawiatura Gboard opracowana przez Google. Dzięki ćwiczeniom do nauki Morse'a od firmy Google Creative Lab możesz nawet ćwiczyć online i do tego za darmo.

Jak czytać Kod Morse'a?

Jeśli nie jesteś wystarczająco biegły w czytaniu kodu Morse'a, możesz poszukać odpowiednika dla każdego znaku Morse'a w tabeli alfabetu Morse'a lub możesz po prostu użyć translatora kodu Morse'a.

Jak tłumaczyć kod Morse'a?

Jeśli chcesz przetłumaczyć lub odszyfrować kod Morse'a, a nie umiesz czytać kodu Morse'a, możesz po prostu użyć internetowego Tłumacza Kodu Morse'a (Morse Code Translator). Za pomocą translatora kodów możesz z łatwością dekodować kod Morse'a oraz bezproblemowo odczytać tekst w języku angielskim.

Czym jest Tłumacz Kodu Morse'a?

Tłumacz Kodu Morse'a to tłumacz, który pozwala każdemu łatwo dekodować Kod Morse'a na tekst oraz przetłumaczyć tekst na Kod Morse'a. Dzięki internetowemu tłumaczowi kodów każdy może konwertować dowolny zwykły tekst w języku angielskim lub innym dowolnym języku na kod Morse'a i odwrotnie. Przykładowo - czy pamiętasz ton SMS Nokia? Spróbuj dekodować, a następnie odtworzyć dźwięk zapisu: „... - ...” – powiew nostalgii gwarantowany. Co powiesz na zdekodowanie tajnej wiadomości przy pomocy kodu Morse'a lub którejś z pisanek znalezionych w grze, w którą grałeś? Cóż, Tłumacz Kodów Morse'a jest do Twojej dyspozycji 24/7, o ile posiadasz połączenie z Internetem oraz ambicję, by nauczyć się kodu Morse'a.

Jak zapisać SOS w Kodzie Morse'a?

SOS w Kodzie Morse'a wygląda następująco: „... --- ...”

Jak zapisać w kodzie Morse'a „Kocham Cię”?

„Kocham Cię” w Kodzie Morse'a to: „-.- --- -.-. .... .- -- / -.-. .. ..-..”