ZnakKod Morse'aWymowa NATODźwięk
A.-Alphadi-dah
B-...Bravodah-di-di-dit
C-.-.Charliedah-di-dah-dit
D-..Deltadah-di-dit
E.Echodit
F..-.Foxtrotdi-di-dah-dit
G--.Golfdah-dah-dit
H....Hoteldi-di-di-dit
I..Indiadi-dit
J.---Juliettdi-dah-dah-dah

Czym jest ten kod pełen kresek i kropek?

Alfabet Morse'a, wykorzystywany początkowo w telegrafii, wykorzystuje kreski i kropki, które można także przełożyć na migające światło czy impulsy elektryczne, szczególnie w amatorskich rozgłośniach radiowych. Kropki reprezentują krótki sygnał, a kreski długi.

Każda litera alfabetu od A-Z, każda cyfra od 0 do 9, a także każdy znak interpunkcyjny (wliczając w to kreskę ułamkową czy ukośnik) mają przypisaną unikalną kombinację kresek i kropek. Tworzy to kod dla każdego symbolu, cyfry i litery.

Gdy kropki i kreski są wykorzystywane w sekwencji, tworzą spójną wiadomość. Wartym odnotowania przykładem jest „SOS", uniwersalny sygnał alarmowy reprezentowany przez następujące znaki: „... --- ...".

Co więcej, sygnały proceduralne czy „profesjonalne", jak „K" (oznaczające „KONIEC"), wykorzystywane są do ujednolicenia i usprawnienia procesu komunikacji za pomocą Morse'a.

Dlaczego w Alfabecie Morse'a niektóre kody znaków są krótsze od innych?

Statystycznie, niektóre z liter wykorzystywane są znacznie częściej od innych, i to tłumaczy dlaczego mają krótszy kod. Pozwala to na szybszą komunikację w języku potocznym.

Dłuższe kody wykorzystywane są w przypadku liter, które używane są zdecydowanie rzadziej. Przypomina to Kodowanie Huffmana, algorytm, w którym krótsze kody binarne przypisane są do najbardziej popularnych znaków.

Dla przykładu, samogłoski (A, E, I, O, U) mają bardzo krótkie kody, ponieważ są integralną częścią większości słów. Natomiast spółgłoski, szczególnie te rzadko wykorzystywane, mają bardzo długie kody.

Litera „E", reprezentowana przez pojedynczą kropkę, jest najczęściej występującą literą w języku angielskim, i dlatego też ma najkrótszy kod.

Jak pokazać przerwę w Alfabecie Morse'a?

Każda litera i słowo przekazywane Alfabetem Morse'a rozdzielone jest przerwą. Trzy kropki oznaczają przerwę między literami, a siedem kropek oznacza przerwę pomiędzy pojedynczymi słowami.

Czy Alfabet Morse'a jest trudny?

Nauka Alfabetu Morse'a wcale nie jest skomplikowana. W alfabecie angielskim znajduje się 26 kodów reprezentujących litery, a także 10 kodów reprezentujących cyfry od 0 do 9. Dodatkowo, osobne kody przeznaczone są dla znaków interpunkcyjnych - ich ilość jest już jednak trudniejsza do sprecyzowania.

Zrozumienie wiadomości przekazywanej Alfabetem Morse'a, gdy jest on dostępny pod ręką, jest bardzo łatwe. Zapamiętanie wszystkich kodów jest już natomiast sporym wyzwaniem. Dlatego też z pomocą przychodzą takie narzędzia, jak tłumacz Alfabetu Morse'a.

Czy w Polsce korzysta się z międzynarodowego Alfabetu Morse'a?

Tak, w Polsce korzysta się z międzynarodowego Alfabetu Morse'a. Aby zadbać o spójność komunikacji, na całym świecie wykorzystuje się ten sam Alfabet Morse'a.