SOS to rozpoznawany na całym świecie sygnał alarmowy. Gdy ktoś wysyła sygnał SOS za pomocą Alfabetu Morse'a, niezależnie od tego, czy robi to za pomocą tekstu, dźwięku, czy światła, oznacza to, że potrzebuje pomocy lub jest w niebezpieczeństwie.

Czytaj dalej, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sygnale SOS w Alfabecie Morse'a, a także o historii tego sygnału alarmowego.

Jak wygląda SOS w Alfabecie Morse'a?

SOS zapisane za pomocą Alfabetu Morse'a to trzy kropki, trzy kreski i trzy kropki. W przeciwieństwie do innych wyrazów, komunikując sygnał SOS Morsem, nie dodajemy przerw między konkretnymi literami.

Jeżeli chcesz przetłumaczyć większą ilość tekstu na Alfabet Morse'a, skorzystaj z tłumacza Alfabetu Morse'a.

Kiedy wysyła się sygnał SOS Alfabetem Morse'a?

Umiejętność przesyłania sygnału SOS Morsem jest pomocna w momencie, gdy nikt Cię nie usłyszy lub nie możesz mówić, a inne przekaźniki dźwiękowe są niedostępne lub nie działają. Sygnał SOS przyda się również, gdy nie chcesz, aby ktoś dowiedział się, że dzwoniłeś po pomoc.

Dla przykładu, jeżeli jesteś zbyt daleko, żeby poprosić o pomoc lub w całkowitej ciemności, możesz skorzystać z latarki, aby przesłać sygnał SOS Alfabetem Morse'a.

Sygnał SOS możesz także przesłać, gdy jesteś w niebezpieczeństwie i chcesz to zrobić niepostrzeżenie, np. poprzez jego wystukanie na stole lub ręce osoby, która jest obok Ciebie.

Sygnał SOS można bez problemu nadać za pomocą:

  • Latarki,
  • Stukania w ścianę lub stolik,
  • Nucenia sygnału,
  • Wysłania kombinacji kresek i kropek,
  • Zapisania kombinacji sygnału SOS,
  • Przesłania sygnału drogą dźwiękową przez radio lub telefon.

Po opanowaniu sztuki przesyłania sygnału SOS, możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak nauczyć się Alfabetu Morse'a.

Jak wystukać sygnał SOS za pomocą Alfabetu Morse'a?

Wystukiwanie sygnału SOS za pomocą Alfabetu Morse'a jest bardzo łatwe i szybkie. Mając na uwadze to, że sygnał SOS składa się zaledwie z dziewięciu znaków (kresek i kropek), każda osoba znająca Alfabet Morse'a z łatwością go rozpozna.

Kropki to krótkie sygnały, a kreski to długie sygnały. Sekwencja sygnału SOS składa się z trzech kropek (krótkich sygnałów), trzech kresek (długich sygnałów) i znowu trzech kropek (krótkich sygnałów).

Chcąc wystukać sygnał SOS za pomocą Morse'a, wystukaj po prostu trzy krótkie sygnały, następnie trzy długie sygnały i znów trzy krótkie sygnały.

Skąd w Alfabecie Morse'a wziął się sygnał SOS?

SOS stał się sygnałem alarmowym w Alfabecie Morse'a, ponieważ litery, z których się składa są łatwe, a także szybkie do przekazania i zapamiętania. Przypomnijmy, że sygnał SOS wysyłany za pomocą Alfabetu Morse'a to trzy kropki, trzy kreski i trzy kropki.

Co istotne, sygnał SOS wykorzystywany w Alfabecie Morse'a wcale nie jest akronimem. Niektórzy mówią jednak, że oznacza on „Save Our Souls" lub „Save Our Ship".

Wynika to głównie z tego, że początkowo sygnał SOS wykorzystywany był głównie przez statki, które znalazły się w problematycznej sytuacji lub nawet zaczęły tonąć.

Litery sygnału SOS zostały wybrane głównie z uwagi na prostotę ich zapisu przy użyciu tego kodu. Potencjalne próby rozbicia skrótu SOS na jakąś frazę są już bardziej próbą doszukiwania się w nim czegoś więcej przez użytkowników i miłośników Alfabetu Morse'a.

Co pojawiło się najpierw, sygnał SOS czy Alfabet Morse'a?

Alfabet Morse'a pojawił się 70 lat przed popularyzacją sygnału SOS.

Alfabet Morse'a został wymyślony w 1830 roku przez Amerykanina Samuela F. B. Morse'a, wynalazcę i prekursora telegrafii. Alfabet Morse'a wszedł do użycia 1851 roku. Wtedy to też zaczął być coraz bardziej popularny, szczególnie poprzez jego wykorzystywanie w stacjach telegraficznych. Alfabet Morse'a przyczynił się powstania innego systemu kodującego, a mianowicie kodu binarnego.

Sygnał alarmowy SOS został oficjalnie przyjęty dopiero w 1906 roku. Trzeba powiedzieć jednak, że już wcześniej był on wykorzystywany nieoficjalnie do komunikowania niebezpieczeństwa drogą radiową. Istotną rolę w popularyzacji sygnału SOS odegrała Międzynarodowa Konwencja Radiotelegraficzna, która ustandaryzowała i sformalizowała wykorzystywanie sygnału alarmowego SOS.

Gdzie korzysta się z sygnału alarmowego?

Sygnał alarmowy SOS jest globalnie rozumiany jako kod sygnalizujący niebezpieczeństwo. Wykorzystuje się go przede wszystkim w wojsku, marynarce wojennej, żegludze, lotnictwie, agencjach rządowych, czy w siłach mundurowych.

Jest on również kolokwialnym sposobem na to, aby zasygnalizować pewne niedogodności lub plotki znajomym czy rodzinie. Dla przykładu, nastolatek może wysłać znajomemu wiadomość tekstową, gdzie napisze „SOS", gdy dostanie szlaban, albo gdy pojawiła się jakaś niespodziewana sytuacja, nazywana wśród młodzieży dramą.