Mors Alfabesi

Latin

A.-B-...C-.-.
D-..E.F..-.
G--.H....I..
J.---K-.-L.-..
M--N-.O---
P.--.Q--.-R.-.
S...T-U..-
V...-W.--X-..-
Y-.--Z--..Ç-.-..
Ğ--.-.İ.-..-Ö---.
Ş.--..Ü..--

Sayılar

0-----1.----2..---
3...--4....-5.....
6-....7--...8---..
9----.

Noktalama

..-.-.-,--..--?..--..
'.----.!-.-.--/-..-.
(-.--.)-.--.-&.-...
:---...;-.-.-.=-...-
+.-.-.--....-_..--.-
".-..-.$...-..-@.--.-.
¿..-.-¡--...-

Mors Alfabesi Nedir?

Mors alfabesi veya Mors kodu, telekomünikasyonda kullanılan, her bir karakterin nokta veya çizgi olarak adlandırılan kısa ve uzun iki farklı sinyal ile aktarıldığı bir karakter kodlama şemasıdır.

Mors Alfabesini Kim Buldu?

Samuel F. B. Morse ve asistanı Alfred Vail, telgraf teknolojisinde kullanılan alfabe olan Mors alfabesinin mucitleridir.

Mors Alfabesi Ne Zaman Bulundu?

Mors alfabesinin 1830'lu yıllarda ortaya çıkmış ve 1840'lı yıllar boyunca geliştirilmeye devam ederek bugünkü halini almıştır.

Mors Alfabesi ile Gönderilen İlk Mesaj Nedir?

"What hath God wrought?" (Türkçesi: "Tanrı neler yaptı!"), Samuel F.B. Morse tarafından, 24 Mayıs 1844'te, Baltimore - Washington telgraf hattınının açılışında Mors Alfabesi ile gönderilmiş ilk resmi mesajdır. Bu mesaj, Eski Ahit'in bölümlerinden Çölde Sayım'da yer alan bir cümledir.

Mors Alfabesi Patenti Ne Zaman Verildi?

Mors alfabesini oluşturan telgraf sinyalleri için Samuel Morse'un yapmış olduğu başvuru, ABD Patent Enstitüsü tarafından 20 Haziran 1840'ta onaylanmıştır. Öte yandan, Robert Koleji'nin kurucusu Cyrus Hamlin'in anılarında aktardığına göre, telgraf için yaptığı katkılardan ötürü, Samuel Morse, Sultan Abdülmecid tarafından 1847 yılında Nişan-ı İftihar ile onurlandırılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Telgraf Hattı Hangi Padişah Zamanında Kurulmuştur?

Osmanlı’da ilk telgraf hattı, Sultan Abdülmecid'in padişahlık döneminde, 19 Ağustos 1855'te İstanbul-Edirne hattı üzerinde kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Mors Alfabesi ile Gönderilen İlk Mesaj Nedir?

Şumnu-Edirne-İstanbul hattında 10 Eylül 1855 tarihinde Fransızca çekilen ilk telgrafta, müttefiklerin Sivastopol'a girdiği müjdelenmiştir.

Mors Alfabesini Osmanlı Alfabesine Kim Uyarlamıştır?

Mors alfabesi, Osmanlı alfabesine Mustafa Efendi tarafından uyarlanmış, Mustafa Efendi'nin düzenlemiş olduğu bu alfabe, Mustafa Alfabesi adı ile Osmanlı Telgraf İdaresi tarafından uzun yıllar kullanılmıştır.

İlk Türkçe Telgraf Ne Zaman Çekilmiştir?

İlk Türkçe telgraf, Mustafa Efendi tarafından 3 Mayıs 1856'da Şumlu-Edirne-İstanbul hattında çekilmiştir.

Mors Alfabesi Nerelerde Kullanılır?

Geçmişte, özellikle askeri anlamda oldukça geniş bir kullanım alanı olan telgraf ve Mors alfabesinin, günümüzdeki kullanım alanları sınırlı olup, daha çok havacılık ve amatör telsizcilik faaliyetleri ile yardımcı teknoloji alanında kullanılmaktadır.

Mors Alfabesi Nasıl Kullanılır?

Mors alfabesinin çeşitli kullanım biçimleri mevcuttur. Film ve dizilerde rastlayabileceğiniz bu kullanımlar, yazı haricinde göz, ışık, ses ve parmaklar aracılığı ile de gerçekleşebilmektedir.

Mors Alfabesi Nasıl Öğrenilir?

Mors alfabesini, sinyalleri çalışarak ve dinleyerek öğrenebileceğiniz gibi, çeşitli sitelerde yer alan sözcük çağrışımları aracılığı ile de öğrenebilirsiniz. Ancak, 2022 yılındaki en iyi Mors alfabesi öğrenme aracı, Google'ın geliştirdiği Mors kodu desteği bulunan Gboard klavye ve bu klavye için hazırlanmış özel eğitimdir.

Mors Alfabesi ile İsim Nasıl Yazılır?

Eğer Mors kodunu yeni öğreniyorsanız, Mors alfabesi tablosundan isminizi oluşturan her bir harfin karşılığına bakabilir, Mors alfabesi çevirici aracılığı ile isminizin Mors kodundaki karşılığını görüntüleyebilirsiniz.

Mors Alfabesi Çeviri Nasıl Yapılır?

Mors alfabesi çeviri yapmak için tabloyu kullanabileceğiniz gibi, Mors Alfabesi Çevirici aracılığı ile hızlı ve direkt olarak Mors alfabesinden metne, metinden de Mors alfabesine çeviri yapabilir, sesli mors çevirisini dinleyebilirsiniz.

Mors Alfabesi Çevirici Nedir?

Mors alfabesi çevirici, Mors kodunu metne, metni de Mors koduna dönüştüren, kullanımı oldukça kolay ve tamamen ücretsiz bir Mors tercümanıdır. Online Mors alfabesi çevirici ile dileyen herkes, İngilizce, Türkçe veya herhangi başka bir dildeki yazıyı, Mors koduna çevirebilir. Mesela ülkemizde bir dönem oldukça popüler olmuş, hatta çeşitli şarkılarda bile kullanılmış Nokia SMS sesini hatırlıyor musunuz? "... - ..." kodunu Mors Kodu kutucuğuna yapıştırıp, oynat tuşuna basın. Oynadığınız oyunda gizli bir mesajı mı çözmek istiyorsunuz? Mors kodu çevirici her zaman yanınızda; yeter ki internet bağlantınız ve Mors alfabesini öğrenmek için hevesiniz olsun.

Mors Alfabesi ile SOS Nasıl Yazılır?

Mors alfabesini kullanarak SOS yazmak için: "... --- ..."

Mors Alfabesi ile Seni Seviyorum Nasıl Yazılır?

Mors alfabesini kullanarak "Seni Seviyorum" yazmak için: "... . -. .. / ... . ...- .. -.-- --- .-. ..- --"