Morseaakkoset

Latinalainen

A.-B-...C-.-.
D-..E.F..-.
G--.H....I..
J.---K-.-L.-..
M--N-.O---
P.--.Q--.-R.-.
S...T-U..-
V...-W.--X-..-
Y-.--Z--..Å.--.-

Numerot

0-----1.----2..---
3...--4....-5.....
6-....7--...8---..
9----.

Välimerkit

..-.-.-,--..--?..--..
'.----.!-.-.--/-..-.
(-.--.)-.--.-&.-...
:---...;-.-.-.=-...-
+.-.-.--....-_..--.-
".-..-.$...-..-@.--.-.
¿..-.-¡--...-

Mikä on Morse-koodi?

Morsen aakkoset ovat koodausjärjestelmä, jonka avulla operaattorit voivat lähettää viestejä. Morsen koodissa käytetään sähköisten pulssien sarjaa, jotka esitetään lyhyinä tai pitkinä pulsseina, pisteinä ja viivoina.

Kuka loi Morse-koodin?

Morse-koodin kehittäjinä tunnetaan Samuel F. B. Morse ja hänen assistenttinsa Alfred Vail.

Milloin Morse-koodi keksittiin?

Morse-koodi kehitettiin 1830-luvulla ja jatkokehitettiin 1840-luvulla.

Mikä oli ensimmäinen Morse-koodilla lähetetty viesti?

“What hath God wrought” eli “Mitä Jumala on luonut”. Tämä oli ensimmäinen virallinen viesti, jonka Samuel F.B. Morse lähetti 24. toukokuuta 1844 Baltimore - Washington sähkötyslinjan avajaisissa.

Mihin Morse-koodia käytetään?

Morse-aakkosia käytettiin aiemmin erityisesti armeijassa. Vaikka morsetusta käytetään nykyään vain harvoin, ne ovat edelleen käytössä ilmailussa, radioamatööritoiminnassa ja apuvälineteknologiassa (AT).

Miten Morse-koodia käytetään?

Morse-koodia voidaan käyttää eri tavoin, esimerkiksi kynällä ja paperilla, tai valon ja äänen avulla. Koodia voidaan käyttää silmien tai sormien avulla.

Onko Morse-koodi vaikea oppia?

Morsetuksen oppiminen oli aiemmin vaikeaa, mutta nykyaikaisten sovellusten, kuten Morse-koodin kääntäjän tai Gboard-näppäimistön, avulla oppiminen on helpompaa.

Miten Morse-koodia opetellaan?

Morsetusta voi harjoitella opiskelemalla ja kuuntelemalla. Eri verkkosivuilta löytyy lisäksi opettelutekniikoita sanojen ulkoa opetteluun. Yksi parhaista Morse-koodin oppimistekniikoista vuonna 2022 on Gboard-näppäimistö, jonka on kehittänyt Google. Googlen Creative Labin tarjoamien morsetusharjoitusten avulla voit opiskella ilmaiseksi verkossa.

Miten Morse-koodia luetaan?

Jos et osaa lukea morsetusta, voit etsiä kunkin merkin käännöksen Morse-aakkosista tai käyttää Morse-kääntäjää.

Miten Morse-koodia käännetään

Jos haluat kääntää tai lukea morsetusta, voit käyttää Morse-koodin kääntäjää. Morse-kääntäjän avulla voit purkaa Morse-koodia osiin ja lukea englanninkielistä tekstiä helposti. Olet siis löytänyt oikean paikan, mikäli etsit Morse-kääntäjää.

Mikä on Morse-koodin kääntäjä?

Morse-kääntäjän avulla voi kääntää tekstiä Morse-koodiksi ja purkaa Morse-koodia. Online Morse-kääntäjän avulla voi muuntaa minkä tahansa englanninkielisen tai muun kielisen tekstin Morse-koodiksi ja päinvastoin.

Miten Morse-koodin kääntäjä toimii

Kirjoita Morse-koodi tai teksti kenttiin morsetuksen kääntämiseksi.

Miten morsetetaan ”SOS”?

SOS morsetetaan seuraavasti: “... --- ...”

Miten morsetetaan ”Minä rakastan sinua”?

“Minä rakastan sinua” morsetetaan seuraavasti “-- .. -. .-.- / .-. .- -.- .- ... - .- -. / ... .. -. ..- .-”