Tabulka Morsevy abecedy

Latinka

A.-B-...C-.-.
D-..E.F..-.
G--.H....I..
J.---K-.-L.-..
M--N-.O---
P.--.Q--.-R.-.
S...T-U..-
V...-W.--X-..-
Y-.--Z--..Á.--.-
Č--.É..-..Š----
Ž--..-

Čísla

0-----1.----2..---
3...--4....-5.....
6-....7--...8---..
9----.

Interpunkce

..-.-.-,--..--?..--..
'.----.!-.-.--/-..-.
(-.--.)-.--.-&.-...
:---...;-.-.-.=-...-
+.-.-.--....-_..--.-
".-..-.$...-..-@.--.-.
¿..-.-¡--...-

Co je to Morseova abeceda?

Morseova abeceda neboli morseovka je kódovací schéma, které uživatelům umožňuje posílat zprávy pomocí sérií elektrických impulsů. Jsou znázorněny jako krátké či dlouhé impulsy, jinými slovy pomocí teček a čárek.

Kdo vymyslel morseovku?

Vynálezci morseovky jsou Samuel F. B. Morse a jeho asistent Alfred Vail.

Kdy morseovka vznikla?

Morseovka byla vyvinuta ve 30. letech 19. století a zdokonalena v letech čtyřicátých.

Co stálo v první zprávě odeslané pomocí morseovky?

V první oficiální zprávě, kterou Samuel F.B. Morse odeslal dne 24. května 1844, se psalo: „What hath God wrought“ (Překlad: Co to Bůh stvořil) Došlo tak k otevření telegrafického spojení mezi Washingtonem a Baltimorem.

K čemu se morseovka používá?

V minulosti se morseovka hojně využívala zejména v armádě. Ačkoliv má dnes Morseova abeceda omezenou oblast využití, stále se používá v letectví, amatérské radiotelegrafii a jako kompenzační pomůcka.

Jak morseovku používat?

K přenosu morseovky je možné používat různé prostředky, k záznamu lze použít například tužku a papír, využít je však možné také světlo, zvuk a dokonce i některé části těla, jako jsou oči či prsty.

Jak se naučit morseovku?

Morseovku se můžete naučit studiem a poslechem, ale také pomocí technik zapamatování slov, které můžete najít na různých webových stránkách. Jednou z nejlepších metod výuky morseovky v roce 2022 je však klávesnice Gboard, kterou vyvinula společnost Google. Díky výukovým cvičením od Google Creative Lab můžete morseovku procvičovat i online, a to zcela zdarma.

Jak morseovku číst?

Pokud ve čtení morseovky nejste dostatečně zběhlí, můžete pro každý znak vyhledat odpovídající symboly v tabulce Morseovy abecedy, nebo můžete použít překladač morseovky.

Jak překládat morseovku?

Pokud chcete přeložit či rozluštit text v morseovce, ale neumíte ji číst, můžete použít online překladač morseovky. S tímto překladačem můžete libovolný text psaný v morseovce jednoduše dekódovat a pak si ho přečíst.

Co je překladač morseovky?

Překladač morseovky je nástroj, který komukoliv snadno umožňuje převést kód v morseovce na text. Pomocí online překladače morseovky může kdokoliv převést jakýkoliv prostý text v angličtině či kterémkoliv jiném jazyce do morseovky a naopak. Vzpomínáte si například na tón smsky v telefonech Nokia? Zkuste si jen tak z nostalgie dekódovat symboly „... -- ...“ a pak si je přehrát. A co takhle dekódovat tajnou zprávu psanou v morseovce nebo nějaký vtípek či narážku v počítačové hře? Překladač morseovky je vám k službám 24 hodin denně, sedm dní v týdnu – pokud máte připojení k internetu a ambici naučit se Morseovu abecedu.

Jak se v morseovce píše SOS?

SOS se v morseovce píše následovně: „... --- ...“