Mã Morse đã thay đổi cách mọi người giao tiếp và do đó, đã thay đổi tiến trình lịch sử.

Tại Morse Decoder (Văn phòng Cấp bằng sáng chế và Thương hiệu Thổ Nhĩ Kỳ: 2021/186923), chúng tôi cung cấp một offer Công cụ Phiên dịch Mã Morse miễn phí và dễ sử dụng, có thể được dùng để phiên dịch mã Morse sang văn bản và văn bản sang mã Morse. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng Mã Morse của chúng tôi để nghe âm thanh của mã Morse.

Ngoài việc dịch mã Morse, chúng tôi cung cấp một trang tương tác để giúp bạn học mã Morse, với cả chữ cái và số từ bảng chữ cái mã Morse. Chúng tôi cũng cung cấp các trang chi tiết về bảng chữ cái ngữ âm NATO và tầm quan trọng của tín hiệu cầu cứu SOS. Cuối cùng, trình dịch mã nhị phân của chúng tôi cho phép dễ dàng chuyển đổi văn bản thành mã nhị phân và ngược lại.

Nếu bạn muốn tích hợp công cụ phiên dịch mã Morse vào trang web của bạn, hãy sử dụng gói morse-decoder miễn phí.

Nếu bạn dùng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi trên trang web của bạn (bằng cách nhúng hay thao tác khác), Vui lòng ghi nhận tên tuổi chúng tôi bằng cách dùng mã được cung cấp bên dưới:

<a href="https://morsedecoder.com/vi/">Chương Trình Dịch Mã Morse</a> 

Liên hệ

Morse Decoder đã được phát triển bởi Burak Özdemir](https://github.com/ozdemirburak). Anh nắm giữ bằng B.Sc về Kỹ thuật Máy tính và bằng M.Sc. về Tin học.

E-mail: burak {@} morsedecoder (.) com