Morsealfabetet

Latin

A.-B-...C-.-.
D-..E.F..-.
G--.H....I..
J.---K-.-L.-..
M--N-.O---
P.--.Q--.-R.-.
S...T-U..-
V...-W.--X-..-
Y-.--Z--..Å.--.-
Ä.-.-Ö---.

Tal

0-----1.----2..---
3...--4....-5.....
6-....7--...8---..
9----.

Skiljetecken

..-.-.-,--..--?..--..
'.----.!-.-.--/-..-.
(-.--.)-.--.-&.-...
:---...;-.-.-.=-...-
+.-.-.--....-_..--.-
".-..-.$...-..-@.--.-.
¿..-.-¡--...-

Vad är morsekod?

Morsekod är ett teckenkodningsschema som gör det möjligt för operatörer att skicka meddelanden genom serier av elektroniska pulser i form av korta eller långa pulser, prickar och streck med andra ord.

Vem uppfann morsekod?

Samuel F. B. Morse och hans assistent Alfred Vail är kända som uppfinnarna av morsekoden.

När uppfanns morsekod?

Morsekod utvecklades under 1830-talet och in på 1840-talet.

Vilket var det första meddelandet som skickades genom morsekod?

“What hath God wrought” (Översättning: Vad har gud smitt) är det första officiella meddelandet som skickats av Samuel F.B. Morse den 24 maj, 1844 och som öppnade telegraflinjen mellan Baltimore och Washington.

Vad är morsekod till för?

Tidigare så hade morsekod ett stort användningsområde, speciellt inom militären. Även om morsekod har ett begränsat användningsområde idag så används det fortfarande inom luftfarten, amatör-radio och som handikapphjälpmedel (AT).

Hur använder man morsekod?

Morsekod kan användas på olika sätt, som exempelvis med penna och papper eller med ljusstrålar, ljud och till och med via tecken med ögon och fingrar.

Hur lär man sig morsekod?

Du kan lära dig morsekod genom att läsa och lyssna till morseljud, samt genom tekniker för att memorera ord som finns på flera webbplatser. Men en av de bästa inlärningsmetoderna för morsekod år 2022 var Gboard keyboard som utvecklats av Google. Med övningarna för inlärning av morsekod som Google Creative Lab tillhandahåller så kan du öva online helt gratis.

Hur läser man morsekod?

Om du inte är kunnig nog att läsa morsekod så kan du kolla upp motsvarigheten i morsekod för varje bokstav i morse-alfabetstabellen, eller så kan du helt enkelt använda ett översättningsverktyg för morsekod.

Hur översätter man morsekod?

Om du vill översätta eller dechiffrera morsekod och om du inte vet hur man läser morsekod, så kan du helt enkelt använda ett översättningsverktyg för morsekod online. Med översättningsverktyget för morsekod så kan du enkelt dechiffrera morsekoden och läsa den som engelsk text.

Vad är ett översättningsverktyg för morsekod?

Översättningsverktyg för morsekod är ett översättningsverktyg som gör det möjligt för vem som helst att enkelt översätta och dechiffrera morsekod till text. Med översättningsverktyget för morsekod online så kan vem som helst omvandla vilken engelsk text eller vilket språk som helst till morsekod och vice versa. Till exempel, kommer du ihåg Nokias SMS-signal? Prova att dechiffrera den och spela upp ljudet “... -- ...” för en nostalgisk känsla. Eller vad sägs som att dechiffrera ett hemligt meddelande i morsekod eller påskägget som du hittade i ett spel som du spelade? Hursomhelst så finns översättningsverktyget för morsekod till din tjänst 24/7 så länge du har en internetanslutning och ambitionen att lära dig morsekod.

Vad är SOS i morsekod?

SOS i morsekod är: “... --- ...”