Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 1 năm 2021

Chính Sách Bảo Mật thông báo cho bạn biết cách chúng tôi xử lý thông tin về bạn trên trang web morsedecoder.com (sau đây gọi tắt là “Trang Web”). Bạn sẽ hiểu rằng thông qua việc bạn sử dụng Trang Web, bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin này theo Chính Sách Bảo Mật.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Tên: morsedecoder.com, đăng ký bởi Burak Özdemir, một doanh nghiệp tư nhân đã được đăng ký tại Thổ Nhĩ Kỳ.

E-mail: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

1. Loại Thông Tin Cá Nhân Mà Chúng Tôi Thu Thập

Hiện chúng tôi chỉ thu thập và xử lý cookie, tệp tin sổ ghi, địa chỉ IP, nhãn thời gian và tác nhân người dùng.

2. Các Loại Cookie

Trang web này sử dụng cookie. Cookie cho phép các hệ thống của trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ để nhận diện trình duyệt của bạn, thu nạp và ghi nhớ một số thông tin nhất định. Bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình.

Đối tác quảng cáo và các bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng cookie, tập lệnh và/hoặc đèn hiệu trang web để theo dõi khách truy cập vào trang web của chúng tôi để hiển thị các quảng cáo và thông tin hữu ích khác. Hành động theo dõi như vậy được các bên thứ ba thực hiện một cách trực tiếp thông qua các máy chủ của riêng họ và tuân theo chính sách bảo mật của họ.

Cookie Của Ezoic

Ezoic, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie cho các quảng cáo trên trang web này. Việc Ezoic sử dụng cookie quảng cáo sẽ cho phép Ezoic và đối tác của Google cung cấp quảng cáo cho những người dùng trang web này dựa trên lần truy cập của họ vào trang web và các trang web khác trên Internet.

Để biết thêm thông tin: https://g.ezoic.net/privacy/morsedecoder.com

Cookie Của Google

Trang web này sử dụng Google Analytics, cũng dùng cookie, để hiểu rõ hơn về người dùng, trong khi đó địa chỉ IP cho tất cả các sự kiện được ẩn danh. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của các đối tác của họ: https://www.google.com/policies/privacy/partners

Cookie Của Cloudflare

Trang web này sử dụng dịch vụ Cloudflare để bảo vệ trang web khỏi các yêu cầu độc hại và ngăn chặn các cuộc tấn công DDOS. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách Cloudflare sử dụng dữ liệu, vui lòng truy cập: https://www.cloudflare.com/privacypolicy

3. Cách Chúng Tôi Có Được Thông Tin Cá Nhân và Tại Sao Chúng Tôi Lại Có Được Thông Tin

Chúng tôi tự động thu thập một số dữ liệu nhất định từ bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi nhận được dữ liệu từ các bên thứ ba chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ phân tích, mạng lưới quảng cáo, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm và nhà cung cấp công nghệ.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp để cung cấp các dịch vụ.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để duy trì trang web và cung cấp các dịch vụ.

Cơ sở hợp pháp mà chúng tôi tuân thủ để xử lý thông tin này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

4. Cách Chúng Tôi Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Thông tin của bạn được lưu trữ an tàn trên các máy chủ ở Hoa Kỳ và trang web này được vận hành tại nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Chúng tôi lưu giữ tất cả các loại thông tin thu thập được thông qua các tệp tin sổ ghi trong một tuần và sau đó thông tin này sẽ tự động bị xóa.

5. Bảo Mật

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp về tổ chức và bảo mật để ngăn không cho dữ liệu cá nhân của bạn bất ngờ bị mất, bị sử dụng, bị thay đổi, bị tiết lộ hoặc bị truy cập khi chưa được sự cho phép.

6. Các Quyền Bảo Vệ Dữ Liệu Của Bạn

Theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn có các quyền như sau:

Quyền truy cập - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi về bản sao thông tin cá nhân của mình.

Quyền cải chính - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính thông tin cá nhân mà bạn cho rằng không chính xác. Ngoài ra, bạn cũng có quyền hoàn tất thông tin mà bạn cho rằng chưa đầy đủ.

Quyền xóa thông tin - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.

Quyền giới hạn việc xử lý thông tin - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý thông tin - Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.

Quyền sở hữu dữ liệu lưu động - Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cho một tổ chức khác hoặc cho bạn trong một số trường hợp nhất định.

Bạn không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho việc thực hiện các quyền của mình. Nếu bạn đưa ra một yêu cầu thì chúng tôi sẽ hồi đáp bạn trong vòng một tháng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại burakozdemir {@} protonmail (.) ch nếu bạn muốn đưa ra một yêu cầu.

7. Bản Dịch Chính Sách Bảo Mật

Ngôn ngữ chính của Chính Sách Bảo Mật và mọi thông tin liên lạc và tài liệu liên quan đến Chính Sách Bảo Mật sẽ bằng Tiếng Anh trừ khi có quy định khác. Nếu các bản dịch về chính sách bảo mật được thực hiện cho mục đích tham khảo thì chỉ có bản gốc Tiếng Anh mới có hiệu lực và các bản dịch đó sẽ không có hiệu lực.

8. Cách Khiếu Nại

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình thì bạn có thể gửi khiếu nại cho chúng tôi tại burakozdemir {@} protonmail (.) ch.

Ngoài ra, bạn cũng có thể khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia nếu bạn cảm thấy không hài lòng với cách chúng tôi đã sử dụng dữ liệu của bạn.